Born in 1955 in Qin Dao (Shan Dong Province). Student of shifu Li Zhan Yuan, shifu Chen Le Ping was his Guan Men Tudi, final closed door disciple.

En 1980 shifu Chen Le Ping opened his first school in the North of Qin Dao. In 1992 when shifu Li Zhan Yuan passed away and he inhereted his school. Shifu Chen Le Ping is the chairman of the Qing Dao Qi Xing Tang Lang Workers Association.

RETURN TO LINEAGE CHART

TOP