Student of shifu Hou Chang Xin.

Shifu Li Da Lin won many Wushu Competitions and teaches Qi Xing Tang Lang Quan in Shanghai.

RETURN TO LINEAGE CHART

TOP