Student and nephew of shifu Zhong Lian Bao in PRC.

Shifu Zhong Xiang has participated in international Tang Lang Quan competitions held in Yantai.

RETURN TO LINEAGE CHART

TOP