His Chinese name is Kuang Guo Qing. Sometimes it is romanized as Kuang Guo Qiang, but it is incorrect.

Long time student of shifu Xu Wei Peng in the Philippines. He studied Qi Xing Tang Lang and Bai Hao Quan (White Crane Boxing).

In 1971 he was accepted as Bai Hao Quan disciple by shifu Ni Wo Tang and later he was accepted as disciple of shifu Zhong Lian Bao.

RETURN TO LINEAGE CHART

TOP