Sometimes his name is written as Shen Shao Bao.

Student of shifu Chen Zhen Yi, he teaches tang lang quan in Hong Kong.

RETURN TO LINEAGE CHART

TOP