His name is also romanized as: Herman Ngai.

Student of shifu Chen Zhen Yi, he teaches tang lang quan in Hong Kong.

RETURN TO LINEAGE CHART

TOP