Shifu Wong Man Gai(c) was certified by shifu Huang Han Xun while the latter was still alive. He received either or both of the following two items :

  1. A graduation certificate from shifu Huang Han Xun school
  2. A calligraphy scroll handwritten by shifu Huang Han Xun.

RETURN TO LINEAGE CHART

TOP